Дума Описание
малодушие само ед. Нерешителност, страхливост. Проявявам малодушие.