Дума Описание
малодушен малодушна, малодушно, мн. малодушни, прил. Слабоволен, нерешителен, страхлив.