Дума Описание
малоброен малобройна, малобройно, мн. малобройни, прил. Който е малко на брой, не голям по брой. Малобройни посетители. // същ. малобройност, малобройността, ж.