Дума Описание
малиновка само ед. Спиртна напитка, ликьор с малинов сок.