Дума Описание
мале Остар. Обръщение към майка. Мила мале. • Леле мале! Възклицание за израз на учудване, съжаление, удивление. • Олеле мале! Възклицание за израз на уплаха, болка, отчаяние.