Дума Описание
максимализъм само ед. Предявяване на крайни искания; прекаленост. Не бива да проявяваш максимализъм.