Дума Описание
макробиотика мн. макробиотики, ж. Наука, която се занимава с възможностите за удължаване на човешкия живот, с дълголетието.