Дума Описание
макиавелизъм само ед. 1. Политика за засилване властта на едноличен владетел чрез коварство, раздори, деспотизъм. 2. Прен. Лукавство, коварство, двуличие.