Дума Описание
макет мн. макети, (два) макета, м. 1. Предварителен модел на архитектурна постройка и под. 2. Умален модел на сграда, съоръжение, машина и др. Макет на Айфеловата кула, направен от кибритени клечки. // прил. маке-тен, макетна, макетно, мн. макетни.