Дума Описание
макар част. Дано, поне. Да му се не види макар! • Макар че/ макар да/ макар и/ макар и да. Съюзи за реална отстъпка. Макар и пийнал, той не забравяше задължението си. Страхуваше се, макар че беше сигурен в себе си.