Дума Описание
майчинство само ед. 1. Състояние на жена, която е бременна, ражда и кърми или отглежда дете. Отпуск по майчинство. 2. Достойнство на майка.