Дума Описание
майчински майчинска, майчинско, мн. майчински, прил. Присъщ на добра майка. Майчинска любов.