Дума Описание
майчиния само ед. Разг. Имот или друго наследство от майка.