Дума Описание
майчин майчина, майчино, мн. майчини, прил. 1. Който принадлежи на майката. Майчина къща. 2. Който се отнася до майка или произхожда от нея. Майчина ласка. • Майчин дом. Дом за отглеждане на сираци или на изоставени деца. • Майчин лист. Растение, чиито плодове имат слабително действие.