Дума Описание
майсторлък само ед. Разг. Майсторство.