Дума Описание
майстор мн. майстори, м. 1. Лице, което владее добре професията си или някое изкуство. Майстор на словото. 2. Занаятчия, който е изучил добре занаят и има право да ръководи други. 3. Разг. Строителен работник, зидар. 4. Разг. Обръщение към работник. // прил. майсторски, майсторска, майсторско, мн. майсторски. Майсторска изработка.