Дума Описание
майски майска, майско, мн. майски, прил. Който става през май или е свързан с този месец. Майски празници. • Майски бръмбар. Малък бръмбар, който обикновено излиза през май.