Дума Описание
майна само ед. • Майната му. Разг. Грубо. Няма значение, не ме интересува, не искам да знам.