Дума Описание
маймунство мн. маймунства, ср. Проява или качество на маймуна (в 1 и 2 знач.).