Дума Описание
маймуна мн. маймуни, ж. 1. Бозайник, който е най-близо по своето анатомично устройство до човека. 2. Прен. Човек, който подражава на другите или с гримаси и движения ги разсмива. 3. Прен. Ирон. Грозен човек. // прил. маймунски, маймунска, маймунско, мн. маймунски.