Дума Описание
майкини само мн. Домът и семейството на майката (в 1 знач.). След скандала тя отиде у майкини си.