Дума Описание
майка мн. майки, ж. 1. Жената по отношение на своите деца. 2. Жена, която е родила деца. Многодетна майка. Тя е майка на приятеля ми. 3. Обръщение към свекърва или тъща. 4. Женско животно, което е родило. Майката на кученцата е болна. 5. Това, от което произлизат други неща; източник, причина. Учението е майка на знанието. // прил. майчин, майчина, майчино, мн. майчини.