Дума Описание
май част. За изразяване или подсилване на несигурност, предпазливост, вероятност, възможност, предположение; по всяка вероятност, изглежда, като че ли, сякаш. Той май е болен. • Май че. Май.
май неизм. Петият месец на календарната година.