Дума Описание
мазут само ед. Остатъци, получени след преработката на нефта, които се употребяват за гориво и смазка.