Дума Описание
мазохизъм само ед. Извращение, свързано с получаване на удоволствие от изпитване на физическа болка.