Дума Описание
мазник мн. мазници, м. Пренебр. Човек, който угодничи пред други, за да спечели благоволението им; угодник, лицемер.