Дума Описание
мазна мазнеш, мин. св. мазнах, мин. прич. мазнал, св. — вж. мазвам.