Дума Описание
маза мн. мази, ж. 1.Диал. Мазе. 2. Остар. Склад за различни стоки.