Дума Описание
мажоритарен мажоритарна, мажоритарно, мн. мажоритарни, прил. Който се отнася към изборна система, основана на мнозинството гласове. • Мажоритарна система. 1. Избирателна система, при която мандатите взема спечелилата най-много гласове партия. 2. Избирателна система, при която мандатът се взема от кандидата, за когото са подадени най-много гласове.