Дума Описание
мажоретен мажоретна, мажоретно, мн. мажоретни, прил. • Мажоретен състав. Група от оркестър и танцьорки, които представят под строй художествено маршируване.