Дума Описание
мадригал мн. мадригали, (два) мадригала, м. Спец. 1. Неголямо стихотворение с шеговит характер, посветено на любимата жена. 2. В музиката — музикална композиция за няколко гласа с любовно съдържание.