Дума Описание
мадейра само ед. Бяло десертно вино, първоначално приготвяно на остров Мадейра.