Дума Описание
мадан само ед. Остар. Съоръжение за обработка на желязна руда.