Дума Описание
мадам само ед. 1. Вежливо обръщение към омъжена жена в обществото; госпожа. 2. Разг. Ирон. Обръщение към жена или назоваване на жена. 3. Съдържателка на публичен дом.