Дума Описание
магьосничество мн. магьосничества, ср. Дейност или сила на магьосник за въздействие върху природата или хората.