Дума Описание
магьосник мн. магьосници, м. 1. Лице, което прави магии или лекува с магии; вълшебник. 2. Прен. Лице, което може да привлича и омайва с качествата и проявите си другите. // прил. магьоснически, магьосническа, магьосническо, мн. магьоснически.