Дума Описание
магнит мн. магнити, (два) магнита, м. 1. Парче желязна руда или стомана, което притежава магнетизъм (в 1 знач.). 2. Прен. Всяко нещо, което има свойството да привлича други обекти. // прил. магнитен, магнитна, магнитно, мн. магнитни. Магнитно поле.