Дума Описание
магнетизъм само ед. Спец. 1. Свойство на някои тела да привличат железни предмети и да заемат положение север — юг. 2. Съвкупност от магнитни явления. Земен магнетизъм. 3. Дял от физиката, който изучава магнитните явления. // прил. магнетически, магнетическа, магнетическо, мн. магнетически. // прил. магнетичен, магнетична, магнетично, мн. магнетични.