Дума Описание
магнат мн. магнати, м. 1. Едър собственик. 2. Истор. През феодализма - крупен земевладелец, феодал.