Дума Описание
магма само ед. Спец. Разтопена огнетечна маса, намираща се под земната кора. // прил. магмен, магмена, магмено, мн. магмени. Магмено изригване на вулкан. // прил. магматичен, магматична, магматично, мн. магматични.