Дума Описание
магия мн. магии, ж. 1. Изкуство за правене на свръхестествени неща — съвкупност от действия и думи, притежаващи чудодейни свойства. Черна магия. 2. Прен. Сила за въздействие върху нещо или някого; обаяние, очарование. Магия на танца. 3, Необяснимо явление, чудо. // прил. магичен, магична, магично, лш. магични, // прил. магически, магическа, магическо, мн. магически.