Дума Описание
магистър мн. магистри, м. 1. Научна степен, давана в някои страни след завършване на обучението и защита на дипломна работа. 2. Лице, което притежава такава степен. Магистър по философия, // прил. магистърски, магистърска, магистърско, мн. магистърски.