Дума Описание
магистрала мн. магистрали, ж. 1. Основна, главна линия в някаква съобщителна верига. Водна магистрала. 2. Автомобилен път, предназначен за високи скорости, с разделени платна за движение в двете посоки. // прил. магистрален, магистрална, магистрално, мн. магистрални.