Дума Описание
магизъм само ед. Боравене с магии и вълшебства; чародейство.