Дума Описание
магарещина само ед. Неприлична постъпка, непристойно поведение. Който иска магарещина, той си я купува и без пари.