Дума Описание
магаре мн. магарета, ср. 1. Невисоко домашно животно, сродно с коня, което има дълги уши. 2. Прен. Пренебр. Упорит, инат човек. Магаре недно. 3. Дървена подложка с четири подпори за рязане на дърва или за поставяне на съдове. // същ. умал. магаренце, мн. магаренца, ср.