Дума Описание
магазин мн. магазини, (два) магазина, м. 1. Помещение за продажба на стоки. Магазин за готово облекло. 2. Място в прибори, апарати, уреди или оръжия във вид на кутия или тръба за поставяне на еднородни предмети. // прил. магазинен, магазинна, магазинно, мн. магазинни.