Дума Описание
маг магът, мага, мн. маги, м. Лице, което владее тайните на магията; чародей, магьосник, вълшебник.