Дума Описание
маане мн. маанета, ср. Турска народна песен с бавна мелодия и извивки.