Дума Описание
леопард мн. леопарди, (два) леопарда, м. Хищник от семейство котки с черно-оранжева окраска и характерни петна по кожата, който живее в Африка и Азия; пантера. // прил. леопардов, леопардова, леопардово, мн. леопардови. Ценна леопардова кожа. • Като леопард. Хищно, с голяма сила, ловкост, гъвкавост. Спусна се като леопард.